تبلیغات
حسینیه امام خمینی - سبک زندگی از نگاه امام علی(ع)
 

سبك زندگی از نگاه امام علی(علیه السلام)

با خویشاوندان پیوند کنید ولو با یک سلام خدا میفرماید: از آنخدایی که بنام وی از یکدیگر تقاضا میکنید و از (بریدن) از خویشاوندان بترسید که خدا مراقب شماست.

 سیره معصومین علیهم السلام پر است از دستورات كاربردی برای اصلاح سبك زندگی. این مطلب به برگزیده هایی از كلام مولا علی (ع) برای سبك زندگی می پردازد.

1. خون گرفتن بدن را سالم و عقل را محکم میکند.

2.عطر به شارب( محاسن ) زدن از اخلاق پیامبر است و احترامی برای نویسندگان اعمال است.

3.مسواک موجب خشنودی خداست سنت پیغمبر (ص) است و دهان را خوشبو میکند.

4.روغن زدن پوست را نرم و قوای دماغی را زیاد میکند مجاری عرق را باز میکند خشکی را برطرف مینماید و رنگ را روشن میکند.

5. شستن سر چرک را میبرد و گردو خاک را پاک میکند.

6. آب در دهان گرداندن و شستن بینی سنت است و دهان و بینی را پاک میکند.

 7.انفیه سر را سالم و بدن را نظیف مینماید تنقیه بدن است همه دردهای سر را رفع میکند.

8. نوره  نشاط آور و تمیز کننده تن است.

9.کفش نیکو نگهدار بدن است و کمک وضو و نماز است.

10. ناخن گرفتن درد بزرگ را جلو میگیرد و روزی را زیاد میکند.

11. برطرف کردن موی زیر بغل بوی بد را رفع میکند و پاک کننده است و سنتی است که پیغمبرپاک (ص) دستور داده.

12.شستن دستها پیش از غذا و بعد از آن روزی را فراوان کند مانع چربی لباس است و دیده را روشنی بخشد.

13.شب زنده داری ( یعنی اواخر شب را ) موجب سلامتی بدن و خشنودی خدا است در معرض رحمت خدا در آمدن و عمل به سنت و اخلاق پیغمبران است.    

 14. سیب معده را شستشو دهد و نظیف کند.

15.کندر جویدن دندانها را محکم و بلغم را رفع کند و بوی دهان را برطرف کند.

 16. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا طلوع آفتاب از مسافرت در زمین در طلب روزی موثر تر است.

17.به قلب ضعیف را تقویت میکند معده را پاکیزه و قوت قلب را زیاد میکند ترسو را پر دل و فرزند را زیبا نماید. 

18.خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر روز ناشتا هر مرضی را غیر از مرگ جلوگیری کند.

19. مستحب است مسلمان شب اول ماه رمضان با عیال خود همبستر شود چون خدا فرموده :رفث با زنها در شب روزه برای شما حلال شد . و رفث کنایه از جماع است.

20. انگشتر غیر نقره بدست نکنید که پیغمبر (ص) فرمود دستی که انگشتر آهن دارد پاک نمی شود.

21. انگشتری که نام خدای عزوجل بر آن نقش است هنگام تطهیر از دست چپ در آورید.

22.چون کسی در آیینه نگاه کند بگوید: الحمد الله الذی خلقنی فاحسن خلقی و صورنی و زان منی ماشان من غیری و اکرمنی بالاسلام یعنی شکر خدایی را که مرا آفریده و خلقتم را نیکو کرد صورت بندی کرد و صورتم را زیبا قرار داد قیافه مرا از عیوب و زشتیهای قیافه دیگرا سالم داشت و مرا به آیین اسلام کرامت داد.

23. برای ملاقات برادر مسلمان خود را بیارایید چنانکه برای ملاقات بیگانگانی میارائید که میخواهید شما را به بهترین قیافه ببینند.

 24. روزه سه روز از هر ماه پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهار شنبه وسط و روزه ماه شعبان وسواس سینه و اضطراب قلب را از بین میبرد.    

 25. طهارت گرفتن با آب سرد بواسیر را قطع میکند.

26. شستن لباس غم و قصه را زایل کند و شرط نماز است.

27. موی سفید را سیاه نکنید که نور مسلمان است.

28. هرکه مویش در اسلام سفید شود روز قیامت نورانی است.

29. مسلمان نباید جنب بخوابد.

30. باید وقت خواب طاهر باشید اگر آب پیدا نکرد بزمین تیمم کند که روح وی بجانب پروردگار پرواز میکند خدا آنرا میپذیرد و برکت میدهد اگر مرگش رسیده باشد او را در گنجهای رحمت خود قرار دهد و اگر عمرش باقی باشد با فرشتگان امین آنرا به بدن برگرداند.

31. مومن رو به قبله آب دهان نیندازد اگر سهوا انداخت استغفار کند.

32. محل سجده را نباید فوت کرد.

33. در خوراک و آب نباید دمید.

34.در بازوبند نباید فوت کرد.

35. تکیه به عصا نخوابید.

36. از پشت بام در هوا بول نکنید.

 37. در آب جاری بول نکنید اگر کردید و آسیبی دیدید دیگری را ملامت نکنید چه آب و چه هوا ساکن دارد.

38.کسی به رو نخوابد اگر دیدید کسی چنین خوابیده بیدارش کنید نگذارید به این حال بماند.

39. با کسالت و چرت به نماز نیاستید.

40. در نماز بفکر خود نباشید که بنده در آنحال برابر خدای عزوجل ایستاده و سهم او از نماز مقداری است که حضور قلب دارد.

41. ریزه های غذا که از سفره می ریزد بخورید که هرکس به قصد شفا بخورد باذن خدا از هر دردی شفا مییابد.

42. پس از غذا انگشتان خود را بلیسید که خداوند به شما برکت دهد.

43. لباس پنبه بپوشید که لباس پیغمبر (ص) است رسول الله جامه مویین یا پشمین نمی پوشید مگر در حال ضرورت و میفرمود : خدا جمیل است زیبایی و جمال را می پسندد دوست دارد آثار نعمتش در بندگان دیده شود.

44. با خویشاوندان پیوند کنید ولو با یک سلام خدا میفرماید: از آنخدایی که بنام وی از یکدیگر تقاضا میکنید و از (بریدن) از خویشاوندان بترسید که خدا مراقب شماست.

45. روز را با نقل سرگذشت و شرح جریانهای گذشته نگذارانید که ما و شما نگهبانانی داریم. (که اعمال را ضبط میکنند)

46. همه جا خدا را یاد کنید که همیشه با شماست.

47. بر محمد و آلش صلوات بفرستید که هرگاه پیامبر و آلش را یاد کنید و در حق آنها دعا نمایید و حقوق آنجناب را رعایت کنید خدا دعایتان را مستجاب فرماید.

 48. غذا را بگذارید سرد شود هر وقت غذای گرم نزد پیغمبر می آوردند میفرمود : بگذارید سرد و قابل خوردن شود خدا نخواسته ما حرارت آتش را بچشیم برکت در غذای سرد است.

49. بطرف بالا و رو به باد بول نکنید.

50.معارف دینی سودمند به کودکان بیاموزید مبادا طائفه ((مرجئه )) در تفسیر عقیده آنها خلاف است بعضی میگویند : قائل بجبراند. عقیده خود را بر آنها تحمیل کنند.

51. زبان خود را نگه دارید.

52. به یکدیگر سلام کنید تا غنیمت یابید.

53. امانت را به صاحبش بسپارید ولو از کشنده اولاد پیامبران باشد

54. هنگام ورود به بازار و موقع سرگرمی مردم (به کسب و کار) زیاد خدا را یاد کنید که موجب کفاره گناهان و زیادی حسنات است و نامتان در غافلان ثبت نمیشود.

55. سزاوار نیست کسی درماه مبارک رمضان سفر کند چون خدا میفرماید هرکه در ماه رمضان در وطن بود باید روزه بگیرد.

56. شراب خوردن و مسح کشیدن روی کفش تقیه بردار نیست.

57. مبادا در حق ما غلو (گزافگوئی ) کنید ما رابنده خدا بدانید و هرچه خواهید در فضیلتمان بگویید.

58. هرکه ما را دوست دارد مثل ما عمل کند و از پرهیزگاری استمداد جوید که بهترین مددکار در امر دنیا و آخرت تقوی است.

59.با کسانی که عیب ما کنند ننشینید در حضور دشمنان ستایش ما را نکنید و محبت خود را ظاهر نسازید تا درنظر پادشاهانتان خوار نشوید.

 60. از راستی دست نکشید که مایه نجات است

61. در آنچه نزد خدا است رغبت کنید.

62. به دنبال طاعت روید.

63.و رنج آنرا تحمل کنید

64. چه زشت است مومن رسوا وارد بهشت شود.

65. روز قیامت ما را بتکلف و رنج گناهانتان دچار نکیند یعنی گناه چندان نباشد که شفاعتش میسر نشود عبارت احتمال معنای دیگر هم دارد ) روز قیامت خود را در برابر دشمنان رسوا نکنید شما که دعوی دارید ما نزد خدا رتبه و مقام داریم با آلودگی به این دنیای بی مقدار خود را دروغگو معرفی نکنید.

66. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی (دائم) و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر(ص) حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب بیاید و دیده ها روشن گردد و عاشق دیدار حق شوید(یعنی فاصله غیر از مرگ نیست)و البته آنچه نزد خدا است بهتر و پایدار تراست.

67. دستورهای خدا را رها نکنید که بین شما و خوشی دائم و دیدار محبوب فاصله ای نیست جز اینکه پیغمبر حاضر شود و شما را از وضع آینده آگاه کند و بشارت از جانب خدا بیاید و دیده ها روشن گرددو عاشق دیدار حق شوید ( یعنی فاصله غیر از مرگ نیست) و البته آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.

68. ضعیفان را تحقیر نکنید هر که مومنی را حقیر شمارد خدا او را با آن مومن در بهشت جمع نکند (یعنی او را به بهشت نبرد) مگر اینکه توبه کند.

69. اگر مومنی حاجت برادرش را فهمید او را وادار به اظهار نکند ( پیش از اظهار حاجتش را روا کند) به یکدیگر کمک و مهربانی و بخشش کنید. به سان منافقان نباشید که میگویند ولی عمل نمی کنند.

70.ازدواج کنید که سنت پیغمبر (ص) است آنجناب مکرر میفرمود هرکه خواهد از سنت من متابعت کند ازدواج نماید که از جمله سنتهای من است.

71. و در طلب فرزند باشید که من فردا به کثرت جمعیت شما بر سایر امتها افتخار کنم شیر زناکار و دیوانه به فرزندانتان ندهید که شیر موجب سرایت است.

72. از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند اجتناب کنید.  

73. از خوردن گوشت درندگان نیشدار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید. 

74.سپرز( دمبلان گوسفند ) نخورید که خون را فاسد میکند.

75. سیاه نپوشید که لباس فرعون است. 

76. از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک میکند. 

77. در دین قیاس نکنید که بسیاری از احکام دینی قیاسی نیست جمعیت هایی بیایند که قیاس را به کار برند اینان دشمن دین اند اول کسی که قیاس کرد شیطان بود.

78. کفشهای هموار نپوشید که کفش فرعون است او اول کسی بود که اینگونه کفش پوشید

79. با میخواران مخالفت کنید.

80. خرما بخورید که شفای هر دردی است

81. از گفتار پیغمبر (ص)پیروی کنید که فرمود : هرکه یک در سوال بر روی خود بگشاید خدا یک دراز فقر برویش باز کند

82. زیاد استغفار کنید که موجب وسعت رزق است

83. هر چه بتوانید عمل خیر جلو فرستید که فردا می یابید  

84. از مجادله بپرهیزید که تولید شک میکند.

85. هرکه به خدا حاجتی دارد در سه وقت بخواهد : یکی در روز جمعه و هنگام ظهر یکی موقع وزیدن باد و باز شدن درهای آسمان و فرود آمدن رحمت و آواز دادن پرندگان سوم آخر شب نزدیک طلوع فجر که دو فرشته صدا میزنند آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را قبول کنند ؟ آیا سائلی هست که خواسته اش را بدهند ؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزند ؟ آیا حاجتمندی هست که حاجتش را روا کنند ؟ منادی خدا را جواب دهید.

86. بین سپیده دم و طلوع خورشید به دنبال روزی روید که از گذشتن روی زمین در تحصیل معاش موثرتر است این ساعتی است که خدا رزق بندگان را قسمت میکند.

87 . همیشه منتظر فرج و گشایش باشید هیچگاه از رحمت خدا نا امید نشوید که هیچ عملی را خدا مانند انتظار فرج دوست ندارد.  

88. بعد از نماز صبح بر خدا توکل کنید که این وقت بر آمدن حاجتها است.

 89. با شمشیر به جانب حرم (مکه) نروید.

90. در نماز شمشیر پیش رو نگذارید که قبله امن است.

91. هنگام مسافرت مکه به زیارت پیغمبر (ص) روید که دستور خدا است و ترکش جفا و ناسپاسی است.  

92 . به زیارت قبر هایی که خدا رعایت حقش را لازم کرده بروید و آنجا طلب روزی کنید.

93. گناه کم را کوچک نشمارید که کم کم زیاد میشود.

94. سجده را طول دهید که هیچ عملی برای شیطان از این سخت تر نیست که ببیند پسر آدم در سجده است چه او مامور به سجده شد و نافرمانی کرد و این دستور را اطاعت میکند و رستگار میشود.

95. مرگ و موقع خروج از قبر و ایستادن برابر خدا را بسیار یاد کنید تا مصیبتها بر شما آسان شود.

96. اگر به درد چشم مبتلا شدید آیه الکرسی بخوانید و به خود تلقین کنید که خوب شدم انشاء الله بهبودی پیدا می کنید.

97. از گناه اجتناب کنید که هر گرفتاری و تنگی رزق در اثر گناه است حتی خراش بدن و زمین خوردن و مصیبت   خدا فرموده : ((هر مصیبتی به شما رسد نتیجه کردار خود شما است و بسیاری را هم خدا می بخشد)). 

98. بر سر سفره غذا نام خدا ببرید و طغیان نکنید که نعمت و روزی خدا است میخورید.

99. با نعمت خوش رفتاری کنید که نعمت از دست می رود و هر عملی به آن کرده باشید شهادت میدهد.

100. هر که به رزق کم قانع شود خدا هم به عمل اندک او راضی میشود.

101. از تقصیر بپرهیزید که روزی حسرت میخورید که حسرت فایده ندارد.

102 . در میدان جنگ رو به دشمن کمتر سخن گوئید و بسیار یاد خدا کنید و پشت به دشمن نکنید که موجب غضب خدا هست.

103. اگر در میدان دیدید یکی از برادرانتان مجروح شده یا عقب نشینی کرده یا دشمن در او طمع بسته با جان خود در حفظ او بکوشید.

104. هرچه بتوانید کار خیر کنید که از مرگ بد جلوگیری میکند .

105. هرکه میخواهد بداند مقامش نزد خدا چگونه است به بیند مقام خدا هنگام گناه در نظر او چگونه است؟ اگر خدا در نظرش عظمت دارد و گناه را به احترام فرمان او ترک میکند او هم نزد خدا مقامی دارد.   

 106. هیچکس چیزی با برکت تر از گوسفند برای عائله اش در منزل تهیه نکرده هرکه یک گوسفند در خانه داشته باشد روزی یک مرتبه ملائکه برایش تقدیس و تسبیح میکنند و هرکه دو تا داشته باشد دو مرتبه و هرکه سه تا داشته باشد سه مرتبه میگویند مبارک باشد.  

   107 . هرگاه مسلمانی ضعیف شد گوشت و شیر بخورد که خدا در آنها قوت نهاده .

108. برای سفر حج لوازم سفر را قبلا تهیه کنید خداوند میفرماید : اگر خیال حرکت داشتند وسائلی تهیه کرده بودند . ( این دستور برای این است که گاهی آماده نبودن موجب ترک حج میشود).

109. در آفتاب پشت به خورشید بنشینید که خورشید هر درد خفته ای را بیدار میکند.

110. در سفر حج به خانه خدا زیاد بنگرید که خدا آنجا صدو بیست رحمت دارد شصت تا برای طواف کنندگان چهل تا برای نماز گزاران بیست تا برای نگاه کنندگان.

111. میان در خانه و حجر الاسود به گناهانی که در نظر دارید اقرار کنید هر کس آنجا گناهانش را بشمارد و اقرار کند و از خدا آمرزش خواهد بر خدا حق است که او را بیامرزد.

112. پیش از آمدن بلا دعا کنید.

113. پنج وقت درهای آسمان باز است : وقت آمدن باران هنگام جنگ موقع اذان در حال قرائت قرآن ظهر و سپیده دم .   

114. کسی که میت را غسل میدهد باید بعد از کفن کردن او غسل کند.

115 . کفن را با عود معطر نکنید جز کافور عطری به مردگان نزنید که میت مثل حاجی در احرام است.

116 . به بستگانتان سفارش کنید با لای سر مرده سخنان مناسب گویند . زنان بنی هاشم پس از مرگ پیغمبر ص به همدردی حضرت زهرا س آمدند ( و به شمردن فضائل پیغمبر ص و گریه زاری پرداختند ) حضرت فرمود : شماره را رها کنید و به دعا پردازید.  

117 . به زیارت مردگان بروید که به دیدار شما خرسند میشوند و سر قبر پدر و مادر اول در حق آنها دعا کنید و بعد حاجت خود را (از خدا ) بخواهید.       

118.  مسلمان آینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید بضد او قیام نکنید به نفعش کار کنید با رفاقت و مدارا ارشاد و نصیحتش کنید از اختلاف بپرهیزید که موجب پراکندگی است راست گویید تا مقرب شوید و اجر ببرید.  

119. هرکه با حیوان سواری سفر کند در وقت پیاده شدن اول با آب و علف حیوان بپردازید.

 120. در صورت حیوان نزنید چه به شکر خدا تسبیح میگوید .

121. هرکس در مسافرت گم شد یا جانش در مخاطره افتاد فریاد زند یا صالح اغثنی : ای صالح بفریادم برس. در برادران جنی شما شخصی به نام صالح است که برای رضای خدا به منظور نجات شما روی زمین گردش میکند چون صدا را بشنود اجابت کند گمشده را راهنمایی کند و حیوانش را نکه دارد.   

122. هرکه از شیر بترسد جانش یا گوسفندش در خطر افتد دایره ای دور خود رسم کند و بگوید : ای خدای دانیال و چاه و خدای هر شیر درنده مرا و گوسفندم را حفظ کن. 

123. هرکه از عقرب بترسد این آیه ها را بخواند : سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین.     

124. هرکه از غرق شدن بترسد بگوید : بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم بسم الله الملک القوی و ما قدروا الله حق قدر ه و الارض جمیعا قبضته یوم القیمته و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.

125. روز هفتم برای نوزادان قربانی کنید و هم وزن موی سرشان نقره صدقه دهید پیغمبر ص در میلاد حسن و حسین (ع) و سایر فرزندانش چنین کرد.   

126. وقتی چیزی به سائل دادی بگویید برای شما دعا کند دعای او در حق شما مستجاب است اما در حق خودش اثری ندارد چون غالبا دروغ میگوید.

127. بعد از احسان به فقیر دست خود را ببوسید که صدقه را پیش از آنکه بدست سائل برسد خدا میگیرد چنانکه در قرآن است مگر نمیدانید آن خدا است که توبه بندگان را میپذیرد و صدقات را میگیرد.     

128. شب صدقه دهید صدقه شبانه غضب خدا را خاموش میکند.

129. گفتارتان را جزء اعمالتان حساب کنید تا در غیر کارهای خیر کمتر سخن گویید.

130. از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق کنید که انفاق کننده مثل مجاهد در راه خداست هرکه بداند خدا عوض میدهد سخاوت مندانه میبخشد.

131. هرکه اول یقین داشت بعد شک کرد به یقین سابق عمل کند شک یقین را نمیشکند.      

132.شهادت ناحق ندهید.  

133.بر سر سفره ای که در آن شراب میخورند ننشینید کسی نمیداند کی خدا او را میگیرد ( شاید در همان مجلس عذاب یا مرگ فرا رسد )

134. بر سر سفره مثل  غلامان بنشینید چهار زانو نزنید که خدا اینگونه نشستن و این نشیننده را خوش ندارد.

135. پیغمبران پس از نماز عشاء شام میخوردند.

136. بدون شام نخوابید که بدن ویران میشود.

137.تب پیش در آمد مرگ و زندان خدا در زمین است خدا هر بنده ای را بخواهد باین زندان می افکند اما تب گناه را میریزد چنانکه کرک از گرده شتر میریزد.

138. هر دردی از داخل بدن است بجز زخم و تب که ( از خارج ) به بدن میرسد .

139. سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گوئیا از نفس جهنم است.     

140. تا مرض بر صحت غلبه نکند نباید مسلمان درمان کند.

141. دعا قضا و قدرمحکم را برگرداند آنرا سپرخود قرار دهید.         

142. وضو بعد از طهارت ده حسنه دارد خود را طاهر کنید.

143. از تنبلی بر حذر باشید که تنبل حق خدا را ادا نمیکند.

144. بوی ناراحت کننده بدن را با آب برطرف کنید.    

145. همیشه خود را وارثی کنید ( کثیف نباشید)خدا بنده کثیفی را که موجب آزار همنشین است دشمن دارد.  

146. در نماز با ریش خود بازی نکنید و به کاری که شما را مشغول کند نپردازید. 

147. پیش از آنکه به کار دیگرسر گرم شوید به عمل خیر بپردازید.

148. مومن جانش از وی در عذاب است و مردم از او در آسایش.   

149. گفتارتان ذکر خدا باشد. 

150. از گناه بترسید که مانع روزی میشود.    

151. بیماران را با صدقه درمان کنید.

152. اموال را با زکات بیمه کنید.

153.نماز مایه تقرب پرهیزگاران است.  

154.حج جهاد مردم ناتوان است.

155. جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.

156. فقر بزرگترین مرگ است.

157. کمی عائله خود ثروتی است.       

158. اندازه گیری نصف زندگی است.

159.غصه نصف پیری است.

 160. هرکه میانه روی کند تهی دست نشود. 

    161. هرکه مشورت کند هلاک نشود.

162.احسان جز با مردم شرافتمند یا دیندار شایسته نیست.

163.هرچیز میوه ای دارد میوه احسان تعجیل در آن است.

164.هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه بخشش کند.

165. هر که در مصیبت دست بر رانش زند اجرش پامال شود.

166.بهترین اعمال انتظار فرج از خداست. 

167.هرکه پدر و مادر را اندوهگین کند بر آنها ستم کرده.

168.با صدقه روزی را فرود آرید.

169.امواج بلا را پیش از رسیدن با دعا از خود بگردانید به آن خدایی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده هجوم بلا به جانب مومن از سرازیر شدن سیل از بالای تپه و دویدن اشتر سریعتر است.

170.از خدا عافیت از سختی بلا را بخواهید که شدت بلا دین را بر باد میدهد.

171.خوشبخت آن است که از دیگران پند گیرد     

172.با ریاضت اخلاق نیک را در خود پرورش دهید که انسان با خوی خوش به درجه روزه دار شب بیدار میرسد.

173.هرکه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرک و خون دوزخیان بخوراند هر چند آمرزیده شود.

174.نذر گناه صحیح نیست.

175.قسم برای قطع رحم صحیح نیست.  

176.دعا کننده بی عمل مثل تیر انداز بی زه است.   

177.زن مسلمان باید خود را برای شوهر خوشبو کند.  

178.آن که در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است. 

179.مغبون نه ستوده است نه اجری دارد.

180.قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بی اجازه شوهر صحیح نیست.

181.یک روز تا شب ترک سخن روا نیست مگر به ذکر خدا مشغول باشد.  

182.پس از مهاجرت به شهر اسلامی بازگشت به وطن کفر جایز نیست و بعد از فتح ( مکه ) هجرت واجب نیست.

183.به تجارت پردازید که از مال مردم بی نیاز شوید خدا کاسب امین را دوست دارد.

184.هیچ کاری نزد خدا محبوب تر از نماز نیست هیچ کار دنیا شما را از نماز به وقت باز ندارد که خدا گروهی را مذمت کرده که از نماز سهو میکنند یعنی غافل میشوند و وقت نماز را سبک می گیرند.

185.بدانید که دشمنان شما در کارهای نیک تظاهر و ریا میکنند و خداوند توفیق عمل خالص به آنان نمی دهد جز عمل خالص را هم نمی پذیرد.

186.نیکی کهنه نشود و گناه فراموش نگردد خداوند جلیل با کسانی است که پرهیزگار و نیکو کارند.

187.مومن به برادرش تقلب و خیانت نکند او را وانگذارد متهمش نکند به وی نگوید من از تو بیزارم.   

188.برای کارهای بدنمای برادرت عذری بجوی اگر عذری نیافتی پرده پوشی کن.

189.از جا کندن کوهها از برانداختن سلطنتی که عمرش سر نیامده آسانتر است از خدا کمک خواهید و صبر کنید که زمین مال خداست به هر یک از بندگان بخواهد واگذار می کند و سرانجام ( نیک ) از پرهیزگاران است.

190.پیش از وقت به کاری دست نزنید که موجب پشیمانی است مبادا طول مدت و مرور زمان دلهای شما را سخت کند.

191.بر ناتوانان ترحم کنید و بدین وسیله رحمت خدا را جلب کنید.

192.از غیبت مسلمان بپرهیزید خدا فرموده : از یکدیگر غیبت نکنید هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟با این آیه مسلمانی حاضر به غیبت نمیشود.

193.مسلمان نباید در نماز دستها را مثل مجوسیان روی هم بگذارد.

194.مانند بندگان سر سفره بنشینید و روی زمین غذا بخورید.

195.ایستاده آب نخورید.

196.اگر در نماز گزنده ای یافتید یا دفنش کنید و بر آن آب دهن افکنید یا در لباستان به پیچید تا فارغ شوید.

197.رو گرداندن زیاد از قبله نماز را باطل میکند اگر کسی چنین کرد اذان گوید و نماز را از سر گیرد.

198.هرکه صبح گاه یازده مرتبه قل هوالله و انا انزلناو آیته الکرسی بخواند مالش را از گزند حفظ کرده هر که پیش از آفتاب قل هوالله و انا انزلنا بخواند آنروز دچار گناه نشود هر چند شیطان بکوشد.

199.از انحراف دین و غلبه مردان ( به دین ) به خدا پناه ببرید هرکه از ما تخلف کند هلاک شود.

200.بالا زدن لباس پاک نگهداشتن آن است خداوند فرموده : ( لباسهایت را پاک کن ) یعنی بالا بزن.

201.با انگشت ( یا زبان) عسل خوردن درمان هر دردی است خداوند فرموده : ( از شکم زنبورها نوشابه ای رنگارنگ بیرون آید که در آن برای مردم شفا است ) عسل خوردن و قرآن خواندن و کندر جویدن بلغم  را آب کند.

202.پیش از غذا نمک بخورید اگر مردم از خواص نمک خبر داشتند آنرا بر باز هر مجرب ترجیح میدادند. هرکه قبل از غذا نمک بخورد هفتاد بلا و آفتهایی که جز خدا نمی داند از جانش دور شود.

203.در تابستان بر بدن تب دار آب سرد بریزید که حرارت را خاموش میکند.

204.ماهی سه روز روزه بگیرید که ثواب روزه یک عمر را دارد ما پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط را روزه میگیریم زیرا جهنم چهارشنبه خلق شده.

205.کسی که حاجتی دارد صبح زود پنجشنبه به دنبالش رود پیغمبر (ص) دعا کرد : خدایا صبح پنجشنبه را برای امت من مبارک کن.

206.و چون از خانه درآیید آیات سوره آل عمران و انا انزلنا و سوره حمد و آیته الکرسی را بخواند که موجب بر آمدن حاجتهای دنیا و آخرت است.

207.لباس ضخیم بپوشید هرکس جامه اش نازک است دینش هم نازک است در برابر خدا با لباس بدن نما نه ایستید   

208.توبه کنید به خدا بر گردید و در محبت او وارد شوید که خدای عزوجل توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد مومن زیاد توبه میکند.

209.هرگاه مومنی به برادرش بگوید اف بر تو میان آنها جدایی افتد(و رشته برادری آنان بگسلد) اگر بگوید تو کافری حتما یکی از آن دو کافر است(اگر است بگوید شنونده و اگر دروغ بگوید گوینده)

210.اگر بوی تهمت زند اسلام در دلش مثل نمک آب شود.

211.در توبه به روی هرکه بخواهد باز است به سوی خدا باز گردید توبه نصوح کنید ( که دیگر به گناه نگردید )امید است خدا از کردارهای بدتان عفو کند.

212.به پیمانها وفا کنید هیچگاه نعمت و خرمی زندگی از دست نرود مگر در اثر گناه خدا در حق بندگان ستمکار نیست اگر پیش از بلا دعا و توبه کنند نازل نمی شود و اگر پس از گرفتاری و زوال نعمت هم با نیت صادق به خدا پناهنده شوند و سستی و اسراف نکنند خدا همه مفاسدشان را اصلاح میکنند و هر نعمتی که گرفته باز گرداند.

   213.چون کار بر مسلمانی سخت شد به پروردگارش شکایت کند که کلید کارها و تدبیر امور بدست اوست.

214.هیچکس از یکی از سه خصلت خالی نیست: کبر فال بد و آرزوهای بیجا اگر فال بد زدید اعتنا نکنید نام خدا را ببرید و کار را انجام دهید برای علاج کبر با غلامتان غذا بخورید و بدست خود گوسفندتان را بدوشید برای جلوگیری از آرزو بیجا دعا کنید بدرگاه خدا تضرع و زاری نمایید مبا دا نفس اماره شما را بگناه کشد.

215.با مردم مطالبی را در میان نهید که قبول دارند از اظهار آنچه منکرند خود داری کنید مردم را بر گردن ما و خودتان سوار نکنید امر ما ( قضیه ولایت ائمه (ع) و معارف آنها ) سخت و دشوار است تاب و تحملش را ندارد مگر فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده ای که خدا قلبش را برای ایمان آزموده باشد.

216.هرگاه شیطان در دل شما وسوسه کرد به خدا پناه برید و بگویید به خدا و پیمبرش از روی اخلاص ایمان دارم.

217.چون خداوند به کسی لباس نو عطا کند وضو بگیرد و دو رکعت نماز با حمد و آیته الکرسی و قل هوالله و انا انزلنا بخواند و شکر خدا کند که عورتش را پوشانده و در میان مردم زینتش داده و بسیار بگوید: لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. تا در آن لباس دچار گناه نشود و به عدد هر نخی فرشته ای برای او تقدیس و استغفار و طلب رحمت کند.

218.بد گمانی را دور اندازید که خدا نهی کرده.

219.من با پیغمبر (ص) و خاندان و فرزندانم کنار حوض کوثرم هر که ما را خواهد گفتار ما را بکار بندد و مثل ما عمل کند هر خاندانی فرد گزیده ای دارند ما حق شفاعت داریم دوستان ما حق شفاعت دارند برای دیدار ما کنار حوض کوثر سبقت گیرید که ما دشمنان را میرانیم و دوستان را آب میدهیم هر که جرعه ای از آن بنوشد هرگز تشنه نشود حوض ما دو مجری از بهشت دارد یکی از (چشمه) تسنیم و دیگری از (معین) دو طرفش زعفران و دانه های لو لو و یاقوت است این همان حوض کوثر است.   

220.کارها به دست خدا است نه بندگان اگر به دست آنان بود کسی را بر ما ترجیج نمی دادند ولی خدا هر که را خواهد به رحمت مخصوص خود کند خدا را بر نخستین نعمتی که به شما داده یعنی حلال زادگی شکر کنید.

221.هر چشمی در قیامت گریان و بی خواب است مگر چشمی که به کرامت خداوندی ممتاز شده باشد و برای مصائب حسین و آل محمد(ص) گریسته باشد.

222. بخدا شیعیان ما چون زنبور عسل اند اگر مردم بدانند چه در دل دارند همه را میخورند.

223. کسی را که بر سر غذا نشسته شتابزده نکنید تا فارغ شود و همچنین کسی را که مشغول قضای حاجت است.

224. چون از خواب بیدار شوید بگویید : لا اله الا الله الحلیم الکریم الحی القیوم و هو علی کل شی قدیر سبحان رب النبیین و اله المرسلین و رب السماوات السبع و ما فیهن و رب الارضین السبع و ما فیهن و رب العرش العظیم و الحمدلله رب العالمین و چون پس از خواب بنشینید پیش از برخاستن بگویید : حسبی الرب من العباد حسبی الله الذی هو حسبی منذ کنت. حسبی الله و نعم الوکیل.

225. چون شب از خواب برخیزید به اطراف آسمان نگاه کنید و آیات آخر سوره آل عمران را از (( ان فی خلق السماوات و الاعرض - تا - انک لا تخلف المیعاد )) بخوانید.

226. سر کشیدن در چاه زمزم دردها را میبرد. از آب آن که در سمت حجر الاسود است بنوشید.

227. در رکاب پادشاهی که اطمینانی به حکم او نیست و دستور خدا را در غنیمت جنگ اجرا نمیکند به جنگ نروید اگر کسی رفت و در این راه مرد دشمنان ما را در غصب حقوق و پامال کردن خون ما کمک کرده و به شیوه جاهلیت مرده است.

228. یاد ما خانواده برای دردها و وسواس سینه ها شفاست و دوستی ما رضایت پروردگار است.

229.کسی که به ولایت ما معتقد باشد فردا در (( حظیر القدس )) (بهشت) با ما است هرکه منتظر فرج ما باشد مثل کسی است که در راه خدا در خون خود بغلطد.

230.هر که در میدان جنگ ما حاضر باشد یا صدای دادخواهی ما را بشنود و ما را یاری نکند خدا او را در آتش افکند.

231.ما در وقتی که مردم ستم بینند و راه چاره بر آنها بسته شود دری هستیم از یاری و فریاد رسی ( که بر روی آنها گشوده شود ) ما (( باب حطه ایم )) ( باب حطه : دری بوده که بنی اسرائیل مامور بودند از آن وارد بیت المقدس شوند و تقریبا راه نجات آنها بوده و در احادیث بسیار ائمه (ع) به آن در تشبیه شده اند ) این در مسلمانان است هرکه وارد شود نجات یابد و هرکه خود داری کند هلاک شود.

232.خدا به وسیله ما آغاز کند و بوسیله ما محو و اثبات فرماید و زمانه سخت را برطرف کند و باران ببارد مبادا فریبندگان شما را مغرور کنند.

233.از روزی که خدا درهای آسمان را بسته قطره ای باران نباریده اگر قائم ما قیام کند آسمان بارانش را ببارد زمین گیاهش را بروید کینه از دلها برخیزد درندگان و حیوانات صلح کنند چنان امن و آرامش برقرارگردد که زنی از عراق به شام رود و زیور بر سرش باشد کسی به او کاری نداشته باشد.    

234.اگر بدانید صبر و مقاومت در برابر دشمن و تحمل سخنان ناهنجار آنها چه اجری دارد دیدگانتان روشن شود.

235.پس از مرگ من از دست منکران حق و دشمنان و ثروت اندوزانی که حق خدا را سبک شمردند کارهای ناشایسته و ناپسندی ببینید که تمنای مرگ کنید چنان نا امنی ایجاد شود که جانها در خطر افتد در ان دوران به ریسمان الهی چنگ (قرآن) چنگ بزنید متفرق نشوید و صبر و نماز و تقیه را از دست ندهید.

236.بدانید که خدای متعال مردم متلون و بوقلمون صفت را دوست ندارد.

237.از حق جدا نشوید از ولایت اهل حق دست نکشید هر که بجای ما امام دیگری انتخاب کند هلاک شود و دنیا را هم از دست دهد و بمیرد.

238.هنگام ورود به خانه به اهل آن سلام کنید بگوئید : السلام علیکم اگر اهلی نداشت بگوئید : السلام علینا من ربنا.     

239.وقت ورود به خانه قل هوالله بخوانید که فقر را برطرف میکند.

240.کودکان را در هشت سالگی به نماز وادارید و آداب نماز را به آنان بیاموزید.

241.از سگ فاصله بگیرید اگر تصادفا با آن تماس پیدا کردید اگر با رطوبت بود جامه را بشویید و اگر خشک بوده آب بر آن بپاشید. 

242.اگر حدیثی از قول ما شنیدید که تفسیرش را نفهمیدید به ما برگردانید و منکر نشوید توقف کنید و تسلیم باشید تا وقتی که مطلب روشن شود.

243.سر فاش کن و شتابزده نباشید.     

244.غلو کنندگان(گزافگویان) باید به ما برگردند و مقصرانی هم که در حق ما کوتاه آمده اند باید به ما ملحق شوند.

245.هرکه راه ما را بپیماید بما برسد و هرکس به راه دیگر رود غرق شود.

246.دوستان ما فوجهایی از رحمت خدا دارند و دشمنانمان افواجی از غضب

247.طریقه ما میانه روی و عدالت است و مسلک ما هدایت.

248.چهار نماز شک بر نمیدارد : نماز وتر(یک رکعتی آخر نماز شب) نماز جمعه دو رکعت اول هر نماز نماز صبح و مغرب.

249.بی وضو قرآن نخوانید.

250.حق هر سوره ای را ادا کنید رکوع و سجود آنرا بجا آورید.

251.در نماز دامن لباس را از زیر بقل بطرف شانه برنگردانید که این عمل قوم لوط است.

252.مرد میتواند در یک جامه نماز بخواند دو طرفش را بگردن به بندد و یا در یک پیراهن ضخیمی که دکمه هایش را به بندد. 

253.روی فروشی که عکس دارد نماز نخوانید اما اگر عکس زیر پا باشد ممکن است چیزی روی آن انداخت و نماز خواند.

254.کسی در حال نماز سکه های عکس دار را در لباس گره نزند اما اگر خائف باشد میتواند سکه ها را در کیسه یا دستمالی بگذارد و به پشت ببندد.

255.روی تل گندم و جو و سایر خوراکیها و نان به نماز نایستید.

256.بدون بسم الله وضو نگیرید پیش از وضو بگویید : بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.

257.بعد از وضو بگویید : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله.چون این دعا بخواند مستحق آمرزش شود.

258.هرکه نماز گزارد و حق آن را بشناسد خدا وی را بیامرزد.

259.بدون عذر در وقت نماز واجب نماز مستحب نخوانید ممکن است نافله را بعد قضا کنید خدا فرموده : (( آنان که بر نماز مداومت دارند )) یعنی قضای نماز شب را روز میگذارند و قضای روز را شب.    

260.قضای نافله را در وقت نماز واجب نخوانید اول واجب را ادا کنید سپس هرچه خواهید نماز بخوانید.

261.یک نماز در حرم مکه و مدینه معادل هزار نماز است و یک درهم در راه حج برابر هزار درهم است.

262.شخص باید در نماز قلبش خاشع (نرم)باشد اگر قلب خاشع شد اعضای دیگر هم خاشع شود و در نماز به بازی نپردازد.

263.قنوت نماز جمعه پیش از رکوع است در رکعت اول هم بعد از حمد سوره جمعه خوانده شود و در رکعت دوم منافقون.

264.در هر رکعت پس از سجده بنشینید تا بدنتان آرام بگیرد آنگاه برخیزید شیوه ما چنین است.

265.چون از نماز برخیزید دست برابر سینه گیرید و چون در نماز برابر خدا ایستید سینه را پیش دارید کمر را راست گیرید و خم نشوید بعد از نماز دست به جانب آسمان بردارید و در دعا بکوشید عبدالله سبا گفت یا امیرالمومنین مگر خدا همه جا نیست؟فرمود چرا گفت پس چرا باید دست به آسمان بلند کرد ؟فرمودند : مگر قرآن نخوانده ای که میفرماید (روزی شما و آنچه به شما وعده میدهند در آسمان است خدا دستور نداده روزی را از غیر محلش طلب کنند محل روزی و وعده های خدا آسمان است.

266.هیچکس از نماز رو نگرداند تا از خدا بخواهد بهشت را نصیبش کند و از جهنم پناهش دهد و حورالعین قسمتش کند.

267.چون به نماز ایستید مثل کسی نماز گزارید که با نماز وداع میکند.

268.لبخند نماز را قطع نمیکند و قهقهه نماز را قطع میکند.

269.وقتی که خواب بر دل مستولی شد وضو باطل است.

270.اگر در نماز خواب بر چشم غالب شد نماز را قطع کن و بخواب چه در آن حال نمیدانی بنفع خود دعا میکنی یا به ضرر خود.

271.هرکه با دل ما را دوست دارد و با زبان یاری کند و با دست در نبرد دشمنان بجنگد در بهشت با ما در یک درجه است.   

272.و هرکه به دل ما را دوست دارد و به زبان یاری کند و در جنگ با دشمنان ما مبارزه نکند یک درجه پایین تر است.

273.و هرکه در دل دوست ما باشد و با دست و زبان پشتیبانی نکند دو درجه پایین تر است.

274.و هرکه در دل دشمن ما باشد و با دست و زبان یاری ما نکند اهل جهنم است.

275.هرکس در دل ما را دشمن دارد و با دست و زبان دشمنان ما را یاری کند در دوزخ با دشمنان ما باشد.

276.بهشتیان به منازل ما و شیعیانمان مینگرند چنانکه اهل زمین به ستارگان آسمان نگاه میکنند.

277.چون از سوره هایی که اول آن(سبح) یا (یسبح) است فارغ شوید بگوئید سبحان الله الاعلی.

278.چون آیه (( ان الله و ملائکته یصلون علی النبی )) را بخوانید صلوات بفرستید چه در نماز باشد چه خارج نماز.

279.هیچ عضوی در بدن شکر گزاریش از چشم کمتر نیست خواسته های آن را انجام ندهید که از یاد خدا بازمانید.

280.چون سوره (( والتین)) را خواندید در آخرش بگوئید و نحن علی ذلک من الشاهدین : ما بر مضمون این سوره گواهیم.

281.چون ( در سوره بقره آیه 136 و در عنکبوت آیه 46 ) این جمله را بخوانید : (( قولوا آمنا بالله ....))( یعنی بگویید بخدا ایمان آورده ایم دستور خدا را انجام دهید ) بگوئید : آمنا بالله .... و نحن له مسلمون.

282.اگر در تشهد آخر بگوئید : اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له واشهد ان محمد اعبده و رسوله و ان الساعه آتیه لاریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور.سپس وضویتان باطل شود نماز تمام است(این حدیث مورد عمل نیست وحدث قبل از سلام را علما مبطل میدانند)

283.عبادتی سخت تر از پیاده رفتن به خانه خدا نیست.

284.خیر را از سم و گردن شتران بجوئید آنگاه که به آبشخور میروند وبر میگردند.

285.چاه زمزم را به این جهت قرآن (( سقایه ))(یعنی آب دادن حجاج نامیده که پیغمبر (ص) دستور داد برای رفع تلخی آب زمزم مقداری خرما که از طائف برای او آورده بودند در حوض آن بریزند و اگر خرما در آن ماند کهنه شد نخورید ( که مسکر میشود )

286.چون کسی برهنه شود شیطان به او نظر اندازد و در وی طمع کند خود را بپوشانید.   

287.کسی حق ندارد لباسش را از رانش عقب کند و در مجلس بنشیند.

288.هرکه چیزی بخورد که بوی آزار دهنده دارد نزدیک مسجد نرود.

289.مرد درسجده نماز واجب پشتش را بلند کند.    

290.قبل از غسل دستها را تا مرفق بشوئید.

291.چنان نماز بخوانید که قرائت و تکبیر و تسبیح خود را بشنوید.

292.چون از نماز فارق شوی به سمت راست توجه کن.

293.از دنیا توشه گیرید بهترین توشه دنیا تقوی است.

294.دو دسته از اسرائیلیان گم شدند ( بعد از مسخ )یکی در خشکی و دیگر در دریا پس از گوشت حیوانی که نمیدانید حلال است نخورید.

295.کسی که سه روز بیماری را به کسی اظهار نکند و تنها به خدا درد و دل کند بر خدا حق است که او را شفا بخشد.

296.دورترین حالات بنده به خدا وقتی است که همه همتش در فرج و شکم صرف شود.

297.سفری که دین و نماز در آن به خطر باشد نباید رفت.

298.چهار موجود گوش شنوا دارند : پیغمبر (ص) , بهشت , جهنم حورالعین  چون بنده ای از نماز فارغ شود صلوات فرستد از خدا بهشت را مسالت کند و از آتش به او پناه برد و تقاضا کند حورالعین نصیبش فرماید زیرا هرکه صلوات فرستد پیغمبر (ص) گفتار او را بشنود و دعایش مستجاب شود هرکه بهشت را درخواست کند بهشت گوید خدایا خواسته این بنده را بده هرکه از دوزخ پناه برد جهنم گوید : خدایا بنده ات را پناه ده هرکه تقاضای حورالعین کند حوریان گویند خداوندا خواهش بنده ات را بپذیر.

299.سرود نوحه سرائی شیطان از فراق بهشت است.

300.هنگام خواب دست راست زیر گونه راست نهید و بگوئید : بسم الله وضعت جنبی لله علی مله ابراهیم و دین محمد (ص) و ولایه من افترض الله طاعته ماشاء الله کان و مالم یشالم یکن.هرکه وقت خواب این دعا را بخواند از دزد غارتگر و زیر آوار رفتن محفوظ ماند و ملائکه برای او طلب آمرزش کنند.

301.هر که هنگام خواب قل هوالله خواند خدای عزوجل پنجاه هزار فرشته به نگهبانی او بگمارد.

302.چون خواستید بخوابید پیش از اینکه پهلو بر زمین نهید بگوئید : ( اعیذ نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی و خولنی بعزه الله و عظمه الله و جبروت الله و سلطان الله و رحمه الله و رافه الله و غفران الله و قوه الله و قدره الله و بجلال الله و بضع الله و ارکان الله و برسول الله و بجمع الله و بقدره الله علی ما یشاءمن شر السامه و الهامه و من شر الجن و الانس و من شرما یدب فی الارض و ما یخرج منها و من شر کل دابه انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم و هو علی کل شی قدیر و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.    پیغمبر (ص) این دعا را برای حفظ حسن و حسین میخواند و به ما هم دستور داد بخوانیم.

303.مائیم خزانه داران دین خدا مائیم کلیدهای علم و دانش هرگاه چراغی از ما خاموش شود چراغ دیگری بیفروزید هرکه پیروی ما کند گمراه نشود هرکه منکر ما شود راه نیابد هر که با دشمنان به ظلم ما برخیزد روی رستگاری نه بیند هرکه ما را واگذارد مدد کاری نیابد پس به طمع دنیا و کالای بی ثبات آن از ما کناره نگیرید چه هرکس آخرت بدنیا فروشد و عالم فانی را بر ما ترجیح دهد فردا حسرتش بسیار باشد چنانکه خدا فرماید : ( از بهترین چیزی که بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه ...) کسی بگوید ای دریغ از آن تقصیرها که درباره خدا کردم و از مسخره کنان بودم.   

304.بوی زننده گوشت را از کودکان بشوئید که شیطان آنرا می بوید و کودک در خواب می ترسد علاوه که دو فرشته نویسنده اعمال از آن اذیت میشوند.

305.نخستین نگاه به زن نامحرم ( که چشم بیفتد ) مانعی ندارد از فتنه بپرهیزید و دوباره نگاه نکنید.

306.شرابخوار مانند بت پرست از دنیا رود.حجر بن عدی پرسید شرابخوار کیست : فرمود : آنکه هر وقت پیدا کرد بخورد.

307.هرکه نوشابه مست کننده بنوشد چهل روز نمازش قبول نیست.

308.هرکس به منظور عیبجوئی و آبروریزی سخنی به مسلمانی بگوید خدا او را در چرکی که از بدن زنان زناکار آید حبس کند تا از عهده جواب بر آید.

309.دو مرد زیر یک لحاف نخوابند اگر خوابیدند باید تادیب شوند.

310.کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد میکند پیغمبر (ص) به کدو علاقه داشت.

311.قبل و بعد غذا ترنج بخورید آل محمد چنین میکنند.

312.گلابی قلب را جلا میبخشد و دردهای داخلی را تسکین می دهد.

313.چون کسی به نماز ایستد ابلیس از روی حسد به او بنگرد چون می بیند نعمت خدا ( سراپای ) او را فرا گرفته.

314.بدترین کارها بدعتهای تازه است و بهترین کارها آن است که خدا از آن راضی باشد.

315.هرکه دنیا پرستد و آنرا بر آخرت مقدم دارد عاقبتش وخیم است.  

316.آب را به جای بوی خوش بکار برید.

317.هرکه به داده خدا رضا دهد و راضی باشد تنش آسایش یابد.

318.آنکه زندگی را در کارهائی که موجب دوری از خداست بگذراند زیان کرده.

319.اگر نماز گزار بداند چه جلالی از جانب خدا او را فرا گرفته دوست ندارد هرگز سر از سجده بردارد.

320.مبادا کار خیر را تاخیر اندازید تا بتوانید در انجامش پیشدستی کنید.

321.آن رزقی که مقدر است با ضعف و ناتوانی هم میرسد و آن بلائی که تقدیر شده چاره ندارد.

322.امر به معروف و نهی از منکر کنید و در مصیبت صابر باشید.

323.چراغ مومن معرفت ما است بدترین کور کسی است که فضائل ما را نبیند و بی جرم و گناه با ما دشمنی ورزد صرفا برای اینکه ما او را به حق دعوت میکنیم و دیگران به فتنه و دنیا بیچاره دنیا و فتنه را میگزیند و نسبت به ما بیزاری میجوید و دشمنی میکند.

324.پرچم حق به دست ما است هرکه به آن پناه برد سایه بر سرش افکند هرکه به جانب آن شتابد رستگار شود هرکه تخلف جوید هلاک گردد هرکه از آن جدا شود سقوط کند و هرکس بدان چنگ زند نجات یابد.

325.من سالار مومنانم و مال سالار ستمگران.

326.به خدا جز مومن مرا دوست ندارد و جز منافق با من دشمنی نورزد.

327.هنگام ملاقات برادران مصافحه کنید و با خوشروئی و خرمی با هم مواجه شوید تا چون جدا شوید گناهانتان بریزد.

328.چون یکی عطسه کند بگوئید : یر حمکم الله او هم جواب دهد  : یغفرالله لکم و یرحمکم خدا فرموده : چون به شما درود گویند بهتر از آن جواب دهید یا همان را باز گوئید.

329.با دشمن دست بده و مصاحفه کن ولو او مایل نباشد این دستور خداست در قرآن فرموده : بدی را به بهترین وجه از خود بگردان آنگاه کسی که بینتان دشمنی بوده چون دوستی مهربان خواهد شد اما این رویه را جز مردان صابر و صاحبان بهره فراوان به کار نبندند.

330.کیفری بالاتر از این برای دشمن نیست که درباره او فرمان خدا را اطاعت کنی (و مرتکب گناهی نشوی) این بس که بینی دشمن بمعصیت خدا مشغول است.

331.دنیا دست به دست میگردد تو به نیکوترین وجه به دنبال بهره خویش باش تا نوبتت برسد.

332.مومن بیدار و مترصد و بیمناک است همیشه منتظر یکی از دو خیر است ( یا وصول به رحمت الهی در آخرت یا بهره مندی از لطف او در دنیا ) از بلائی که مجازات گناه او است میترسد و به رحمت خدا امید وار است.

333.مومن از بیم و امید خالی نیست از کرده های خود بیمناک است از وعده های خدا غافل نیست و از تهدیدهای او ایمنی ندارد.

334.شما آباد کنندگان زمین اید خدا شما را جانشین امتهای گذشته کرده تا معلوم دارد چه میکنید؟ در کارهائی که خدا می بیند مراقب او باشید.

335.از شاهراه خارج نشوید مبادا دیگران بجای شما آنرا بپیمایند.

336.هرکه عقلش کامل باشد نیک رفتار و دین نگهدار است.

337.برای رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشتی که به پهنای آسمانها و زمین است سبقت گیرید که جز بوسیله تقوی به آن نمیرسید.

338.هرکس شیفته گناه شود از یاد خدا بی خبر ماند.

339.هرکه از پیشوای بر حق دریافت وظیفه نکند خدا شیطانی بر او بگمارد که دست از او بر ندارد.

 340.چرا مخالفان شما در گمراهی خود بصیرترند و در بذل ما سخاوتمندتر؟!این نیست جز برای اینکه شما به زندگی پست دنیا ساخته اید بظلم و ستم تن داده اید و بی ارزش دنیا بخل می ورزید در آنچه مایه عزت و سعادت و غلبه بر دشمن است کوتاهی و قصور دارید.نه از خدا شرم میکنید و نه به فکر خویشتن اید.

341.هر روز ستمی تازه میکشید و از خواب گران سربر نمیدارید و سستی شما تمام نمیشود.

342.نمی بینید! دین و دیار شما روز به روز فرسوده تر میشود و بغفلت میگذرانید؟ خدا به شما فرموده : ستمکاران را به پشتیبانی نگیرید که آتش شما را فرا گیرد و جز خدا یاوری ندارید و کسی به یاری شما بر نخیرد.

343. بچه ها را در شکم مادر نامگذاری کنید اگر نمیدانید پسر است یا دختر دو نام بر او بگذارید چه اگر سقط شود و نامی نداشته باشد در قیامت از پدر مواخذه کند پیغمبر (ص) جنین زهرا ص را پیش از تولد محسن نامید.

344.ایستاده آب نخورید که باعث درد بی درمان است مگر اینکه خدا علاج کند.

345.چون سوار چهارپا شوید نام خدا برید : بگوئید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کناله مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون.

346.هنگام حرکت برای سفر بگوئید : اللهم انت الصاحب فی السفر و الحامل علی الظهر و الخلیفه فی الاهل و المال و الولد.

347.چون در منزلی فرود آئید بگویید : اللهم انزلنا منز لامبارکاوانت خیر المنزلین.

348.چون برای خرید جنس به بازار روید بگوئید : اشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم انی اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین فاجره و اعوذبک من بوار الایم.

349.کسی که پس از نمازی به انتظار وقت نماز دیگر در مسجد بنشیند زوار خدا محسوب میشود و بر خدا لازم است که زوارش را احترام کند و حاجتش را بر آورد.

350.آنکه به سفر حج یا عمره میرود مهمان خدا است و بر خدا لازم است که مهمانش را گرامی دارد و مشمول عفو خود قرار دهد.

351.هرکه به کودک بی خبری شراب دهد که مستش کند خدا او را در چرک بدن زنان زناکار حبس کند تا از عهده جواب این جنایت برآید.

352.صدقه برای مومن سپر بزرگی است در برابر آتش و برای کافر مانع اتلاف مال است در دنیا عوض میگیرد مانع بلا است و در آخرت نصیبی ندارد.

353.دوزخیان را زبان در آتش افکنده.

354.نوریان را زبان نورانی کرده زبان را نگه دارید و به ذکر خدا مشغولش کنید.

355.پلیدترین کارها آنست که گمراهی آورد و بهترین دست رنج کار خیر است.

356.از صورتگری بپرهیزید که روز قیامت بازخواست کنند.

357.اگر کسی خار و خاشاکی از تو دور کرد بگو خدا آچه را نمیپسندی از تو دور کند.

358.اگر موقع بیرون آمدن از حمام برادرت گفت گوارا باد آب گرم ( عافیت باشد ) بگو : آسوده خاطر باشی.

359.اگر گفت درود خدا بر تو بگو درود خدا بر تو جایت بهشت باشد.

360.در راه قضای حاجت نکن.

361.تقاضا بعد از مدح و ثنا است اول مدح خدا گوئید بعد حاجت خواهید.

362.ای دعا کننده مطلب حرام و نشدنی درخواست مکن.

363.اگر خواستید میلاد پسری را به پدر تبریک گویید بگوئید خدا این موهبت را مبارک کند او را نیرومند کند و احسان وی را قسمت تو نماید.

364.چون کسی از مکه بازگردد میان چشمانش را ببوس که به خانه خدا افتاده دهانش را بوسه ده که با آن حجرالاسود را بوسیده که پیغمبر (ص) هم بر آن بوسه زده پیشانی و صورتش را ببوس برای عرض تبریک بگو خدا حجت را قبول کند بر کوششت ترحم فرماید آنچه خرج کردی عوض دهد این سفر را آخرین زیارتت قرار ندهد.

365.از فرومایگان بترسید اینها مردمی هستند که از خدا نمیترسند کشندگان پیمبران و دشمنان ما در این طبقه اند.

366.خداوند متعال توجهی به زمین کرد و ما را انتخاب فرمود و برای ما هم شیعیانی گزید که ما را یاری کنند در شادی ما شاد باشند و در اندوه ما غمگین و مال و جانشان را در راه ما دریغ ندارند اینها از ما هستند و ما از اینهائیم.

367.هر یک از شیعیان ما که عملی بر خلاف دستور ما انجام دهد پیش از مرگ بلائی به جان یا مال یا اولادش برسد که از گناه پاک و هنگام لقای پروردگار گناهی نداشته باشد اگر باز چیزی مانده باشد در دم مرگ بر او سخت گیرند تا آمرزیده شود.

368.شیعیان ما چون بمیرند صدیق و شهید در شمار آیند چه ولایت ما را تصدیق کرده اند و در راه ما برای خدا و رسول دوستی و دشمنی کرده اند خدا فرموده : ( آنها که به خدا و پیغمبر ایمان آرند آنان نزد خدا صدیقان ( راستی پیشه گان ) و شهیدان اند و اجر و نور خویش دارند )

369.بنی اسرائیل هفتادو دو فرقه شدند این امت هفتادو سه فرقه شوند و تنها یک فرقه بهشتی اند.

370.هرکه سر ما را فاش کند خدا ( حرارت ) آهن را به او بچشاند.

371.نوزاد را روز هفتم ختنه کنید از سرما و گرما هم نترسید چه آنکه ختنه پاک کننده بدن است.

372.و زمین از بول ختنه نشده به خدا می نالد.

373.مستی چهارگونه است مستی شراب مستی ثروت مستی خواب و مستی سلطنت

374.هنگام خواب دست راست زیر گونه راست نهید کسی نمیداند از خواب برمیخیزد یا نه.

375.من دوست دارم مومن پانزده روز یک بار نوره بکشد.

376.ماهی کم بخورید که بدن را آب میکند بلغم را زیاد و خون را غلیظ مینماید.

377.سر کشیدن شیر ، خوردن شیر درمان هر دردی است بجز مرگ.

378.انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی میکند.

379.هر دانه انار که در معده قرار گیرد تا چهل شب دل را زنده کند و جان را از امراض امان بخشد و وسوسه شیطان را براند.

380.سرکه نان خورش خوبی است صفرا بر و حیات بخش قلب است.

381.کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ آن مینشیند.

382.آب باران بخورید که بدن را پاک کند و مرض را براند خدا فرموده : ( از آسمان باران فرود آورد تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از جانتان دور کند و دلها را محکم و قدمها را استوار نماید)

383.سیاه دانه دوای هر دردی است مگر زهر آگین باشد.

384.گوشت گاو درد است.

385.و شیرش دوا

386.و روغنش شفا

387.برای زن آبستن دوا و غذایی بهتر از خرمای تازه نیست خدای متعال به مریم فرمود : ( درخت خرما را به جانب خود تکان ده خرمای تازه برایت فرو ریزد بخور و بنوش و چشم روشن دار )

388.با خرما کام نوزادان را بردارید پیغمبر (ص) با حسن و حسین (ع) چنین کرد.

389.چون کسی اراده کند با زن خود بیامیزد شتاب نکند زنان هم کارهائی دارند.

390.اگر کسی زن بیگانه ای دید که از او خوشش آمد بازن خویش همبستر شود که او هم خواسته او را دارد مبادا شیطان را بدل راه دهد چشم از نامحرم بگراند.

391.اگر زن ندارد دو رکعت نماز بگزارد و بسیار شکر خدا کند و صلوات بر پیغمبرص فرستد سپس از فضل خدا طلب کند البته از رافت و مهربانی خود بی نیازش کند.

392.هنگام مباشرت با زن سخن کوتاه کنید که موجب گنگی ( فرزند ) است.

393.کسی بداخل فرج همسرش نگاه نکند ممکن است چیز ناپسندی به بیند علاوه باعث کوری ( فرزند ) است.

394.هنگام جماع بگویید : اللهم انی استحلک فرجها بامرک و قبلتها بامانتک فان قضیت لی منها ولدافا جعله ذکر اسویا و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا و لا شریکا.

395.اماله یکی از چهار درمان است پیغمبر (ص) فرمود : بهترین دارو اماله است شکم را بزرگ کند درد درون را برطرف نماید و بدن را نیرو دهد.

396.با بنفشه انفیه بسازید.

397.حجامت را از دست ندهید.

398.اول و نیمه ماه جماع نکنید که شیطان در فرزند شرکت میکند.

399.از نوره کشیدن و حجامت چهارشنبه اجتناب کنید که چهارشنه روز نحس دائمی است و جهنم آنروز خلق شده.

400.در روز جمعه ساعتی است که هرکه حجامت کند بمیرد.

( کتاب نصایح باب چهارصد از صفحه 373 تا 404 )

 
   
برای بهره مندی بیشتر از مطالب وبلاگ حتما به قسمت بایگانی هم سری بزنید